Phân phối sơn HEMPEL toàn quốc: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai...

Hotline: 0906.798.521 - 0903.199.810 - Email: sales@hempelson.com

Chính sách đổi trả

Chính sách trả hàng

• Hàng chỉ được trả lại khi hempelson.com đồng ý

• Hàng trả lại phải chưa sử dụng, còn nguyên hộp, tài liệu, hướng dẫn.

• Không có dấu hiệu ẩm ướt, vỡ, rách,...

Chính sách đổi hàng

• Hàng được đổi chỉ áp dụng cho sản phẩm đặt mua Online tại website

• Hàng đổi lại phải chưa sử dụng, còn nguyên hộp, tài liệu, hướng dẫn.

• Không có dấu hiệu ẩm ướt, vỡ, rách,...

Tất cả các trường hợp đổi và trả hàng đều phải được thỏa thuận giữa Quý Khách và www.hempelson.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.