Phân phối sơn HEMPEL toàn quốc: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai...

Hotline: 0906.798.521 - 0903.199.810 - Email: sales@hempelson.com

TÀI LIỆU KỸ THUẬT (SIEMENS DOCUMENTS DOWNLOAD HERE )

 

A. GENERAL DOCUMENTS

1. PRODUCT DATA SHEET (PDS) HEMPEL

2. CORROSION

3. PROPERTIES OF PAINT

4. SURFACE PREPARATION

5. PAINT APPLICATION

6. QUALITY CONTROL

7. MAINTENANCE_COMPATIBILITY

8. Colour Card Hempel

9. HempelbookMP 16 Dec 2011

10. Seminar for Bluescope

B. PRODUCT DATASHEET

1. PRODUCT DATA SHEET (PDS) HEMPEL

2. 43600 - HEMPACORE ONE

3. 55210 - Hempathane Topcoat

4. Hempadur 15400

5. Hempadur 15570

6. Hempadur 45141

7. Hempadur 45150

8. Hempadur 45151

9. Hempadur 47182

10. Hempadur 85671

11. HEMPADUR MASTIC 45881

12. Hempadur Multi-Strength  GF 35870

13. Hempadur Multi-Strength 35530

14. Hempadur quattro 17634

15. Hempadur Zinc 17340

16. Hempadur Zinc 17360

17. Hempalin enamel 52140 (Topcoat)

18. Hempathane HS 55610

19. Hempathane Topcoat 55210

20. Hempel - Hempinol 10220

21. Hempel's antifouling oceanic+ 73950

22. Hempel's Antifouling Olympic+ 72950

23. Hempel's Galvosil 15700

24. Hempel's Galvosil 15780 Inorganic Zinc silicate

25. Hempel's Silvium 51570

26. Hempel's ZinC Primer 16490

27. New version -PDS-120SG-20-April-2017 - P101

28. PDS-120SG-16-Dec-2014

29. TDS 12050 - HEMPALIN PRIMER

30. ZINC PHOTPHATE Hempadur Primer 15300